De Ruimte

werkplaats voor kwetsbare groepen

deRuimte

het kunstwerk

the artwork

werk / work

Pure materie

pure matter

het publiek

the audience

Lebuïn D'Haese

kunstenaarschap is voor mij niet vrijblijvend

Als je de historie van de mens bekijkt, dan zie je dat kunst altijd een sterk maatschappelijke functie heeft gehad. In traditionele gemeenschappen heeft dat een religlieuze oof geestelijke invulling, dus een maatschappelijke functie. Het is iets heel ander dan iets moois kopen voor boven de bank. Art has always played an important role in society. In more traditional societies art had a religious or spiritual purpose, it had a function in society. You can’t compare that with something you buy to hang on your wall.

Licht ironisch kijkt Lebuïn D’Haese naar 'la comédie humaine', bewogen kijkt hij naar 'de mensheid en haar weedom'. Wàt hij ziet en hoé hij dat ziet komt tot leven in zijn beelden. Lebuïn D’Haese watches ‘la comédie humaine” slightly ironically, deeply moved he watches ‘humanity and its woes’. What he sees and how he sees these things is brought to life in his statues. [Luc Clerinx]

Hij blijft beeldend denken, beeldend handelen. Een sobere vormgeving, het weglaten van overtollige accidentalia, het strakke betomen van eigen gevoelsopwellingen zorgen ervoor dat de dramatische bewogenheid in die beelden nooit uit zijn bedding stroomt. Always thinking visually, acting visually. Frugal forms, the omission of excessive details, and the suppression of subjective emotions steer the dramatic poignancy in these statues in the right direction. [Luc Clerinx]

Opvallend zijn De reikende armen van Lebuïn D’Haese die terug komen in veel van zijn figuren; verlangende armen die als ankers worden geworpen naar de weidse buitenwacht. Always thinking visually, acting visually. Frugal forms, the omission of excessive details, and the suppression of subjective emotions steer the dramatic poignancy in these statues in the right direction. [Frank De Vos]

mijn werk / my work
vier elementen
lees meer
mensen samenbrengen
de ruimte
lees meer
tentoonstellingen en events | exhibitions and events
universeel en herkenbaar
lees meer