Lebuïn D'Haese

VANUIT MIJN ATELIER,
MIJN SCHUILOORD IN DEZE WERELD

bericht ik u
het daagse heden
hoe we gaan naast elkaar
ik bericht u
over het triviale leven
over verlaten liefde
zo groot als ze was

ik speel met de vragen
boetseer ze naar u
verlicht ze in woorden
vernoem ze naar zon
ik proef aan de lippen
ik hoor in een zucht
ik loop op de klinkers
ik tel letters tot z.

(uit “Ik tel letters tot Z”)